Održivost

Zalažemo se za ekološku kvalitetu naših "premium" ulja. Svjesna stvarnog utjecaja koji proizvodnja nafte ima na atmosferu i okoliš, uljara je izradila održivi plan proizvodnje, koji se ne fokusira samo na proizvodnju, već i na ekološku održivost proizvodnog sustava. Vratimo se na zemlju usmjerenu na proizvodnju.Proizvodnja

Racionalnim produkcijama uvijek ćemo biti spremni na zahtjeve najzahtjevnijih nepca.


Inovacija

Na našim farmama sadimo sorte maslina iz drugih zemalja, dobivajući iznenađujuće nove okuse.


Metoda

Imamo 90 ha oko mlina gdje koegzistiraju stoljetne masline, mlade masline i ekološke kišovite masline.

Nakon što se masline beru, šalju se što je moguće svježije i brže u mlin, gdje se odmah izrađuju najsuvremenijom mehanizacijom.